Väylä 4

Väylä 4

Arviointi:
Kentän kauneimpia väyliä. Väylä hieman S-kirjaimen mallinen. Hyvän avauksen jälkeen jatko veden yli greenille. Joskus välilyönti veden eteen järkevää.

norm Hole template 04