NSG:n paikallissäännöt muuttuu 1.5.2016 alkaen

NSG:n paikallissäännöt muuttuu 1.5.2016 alkaen

Golfliitto on päättänyt poistaa aina voimassaolevat paikallissäännöt 1.5.2016 alkaen ja tämän seurauksena joudumme muutamaan myös meidän omia paikallissääntöjä. 

Pohjustusta

Ennen golfliiton yleisiä aina voimassaolevia paikallissääntöjä on ollut neljä.

1. Irtokivet hiekkaesteissä -> Tulee säilymään meillä myös uusissa paikallisäännöissä
2. Mittamerkit kentällä -> Tulee poistumaan, koska meidän mittalätkät ja 150m tolppa on kiinteitä ja niistä saa vapaan dropin kiinteän haitan turvin aina.
3. Sähköjohtoihin osuneet lyönnit -> Tulee meillä muutumaan siten, että lyönti on pakko uusia sen osuessa johtoon, mutta tolppaan tai harukseen osuttaessa sitä ei saa ilman rangaistusta uusia. Sähkötolpat ja harukset ovat toki kiinteitä haittoja, joten jos ne häiritsevät alkuasentoa tai mailanheilautusta, niin niistä saa kyllä vapaan dropin. Pelkkä pelilinjalla olo ei kuitenkaan anna vapautusta.
4. Kiinteät haitat viheriön läheisyydessä -> Tulee meillä poistumaan ja tarkoittaa, että pallon ollessa viheriön ulkopuolella, niin kastelulaitteen kansista ei saa enää vapautusta, vaikka ne olisivat pelilinjalla. Pallon ollessa viheriöllä vapautuksen saa kastelulaitteen kansista, jos ne ovat puttilinjalla. Kastelulaitteen kansista ja muista kiinteistä haitosta saa kuitenkin aina vapautuksen pelialueella, jos ne haittaavat alkuasentoa tai mailan heilautusta.

 

NSG:n paikallissäännöt yhdistettiin nyt yhdeksi selkeäksi listaksi, mutta ne ovat jatkossa liian pitkät tuloskortteihin painettavaksi. Näin ollen uudet paikallissäännöt löytyy ilmoitustauluilta, nettisivuilta sekä tuloskortissa on QR-koodi niihin. 

NIVALAN SEUDUN GOLFIN AINA VOIMASSA OLEVAT PAIKALLISSÄÄNNÖT 1.5.2016 ALKAEN

VIHERIÖIDEN 2 JA 5 TAKANA SEKÄ VIHERIÖN 11 VIERESSÄ OLEVISTA VESIESTESTEISTÄ VAPAUTUMINEN YHDELLÄ RANGAISTUKSELLA DROPPAUSALUEELLE SÄÄNNÖN 26 MUKAISESTI

VIHERIÖIDEN 9 JA 18 VIERESSÄ OLEVAT VERKKOAIDAT OVAT KIINTEITÄ HAITTOJA, JOISTA VAPAUTUMINEN ILMAN RANGAISTUSTA DROPPAUSLALUEELLE SÄÄNNÖN 24-2 MUKAISESTI

SINISIN TOLPIN TAI SINISELLÄ MAALILLA MERKITYT ALUEET SEKÄ LISÄKSI SORAPÄÄLLYSTEISET SALAOJAT, HIEKKAESTEESSÄ SATEEN AIHEUTTAMA VESIVALUMA JA MUURAHAISKEOT PELIALUEELLA OVAT KUNNOSTETTAVAA ALUETTA, JOISTA SAA PELATA TAI VOI VAPAUTUA ILMAN RANGAISTUSTA SÄÄNNÖN 25-1 MUKAISESTI. SINIVALKOISIN TOLPIN MERKITYT ALUEET OVAT KUNNOSTETTAVAA ALUETTA, JOISTA EI SAA PELATA JA NIISTÄ VAPAUDUTAAN ILMAN RANGAISTUSTA SÄÄNNÖN 25-1 MUKAISESTI

PELAAJA VOI HANKKIA ETÄISYYSTIETOA MYÖS KÄYTTÄMÄLLÄ ETÄISYYTTÄ MITTAAVAA LAITETTA.

HIEKKAESTEISSÄ OLEVAT IRTOKIVET SAA RANGAISTUKSESSA POISTAA SÄÄNNÖN 24-1 MUKAISESTI

JOS PALLO OSUU KENTÄLLÄ OLEVAAN SÄHKÖJOHTOON, ON PELAAJAN UUSITTAVA LYÖNTI RANGAISTUKSETTA SÄÄNNÖN 20-5 MUKAISESTI. ELLEI PALLO OLE VIIVYTYKSETTÄ SAATAVILLA, VOIDAAN PALLO KORVATA TOISELLA.
SÄHKÖTOLPPAAN TAI SEN HARUKSEEN OSUTTAESSA LYÖNTIÄ EI UUSITA RANGAISTUKSETTA JA EDETÄÄN YLEISTEN SÄÄNTÖJEN MUKAISESTI

JUNARADALLE NOUSEMINEN EHDOTTAMASTI KIELETTY

HOITOHENKILÖSTÖLLÄ ON KENTÄLLÄ ETUAJO-OIKEUS

MITTAMERKIT ON MITATTUNA VIHERIÖN KESKELLE

RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNTÖJEN RIKKOMISESTA REIKÄPELISSÄ REIÄN MENETYS JA LYÖNTIPELISSÄ KAKSI LYÖNTIÄ


TILAPÄISESTI VOIMASSA OLEVAT PAIKALLISSÄÄNNÖT, JOIDEN VOIMASSAOLOSTA ILMOITETAAN ERIKSEEN 1. LYÖNTIPAIKAN LÄHEISYYDESSÄ SEKÄ KILPAILUINFOISSA

ILMAISTUSREIÄT PELIALUEELLA
Jos pallo pelialueella on ilmastusreiässä, pelaaja saa ilman rangaistusta nostaa ja puhdistaa pallon. Pelialueella pelaajan tulee pudottaa pallo mahdollisimman lähelle paikkaa, jossa pallo oli, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää. Viheriöllä pelaajan tulee asettaa pallo lähimpään paikkaan, ei lähemmäksi reikää, jossa vapaudutaan tällaisesta olosuhteesta.

SIIRTOSÄÄNTÖ
Kun pallo on missä tahansa pelialueen lyhyeksi leikatulla osalla, pallon saa rangaistuksetta nostaa ja puhdistaa. Ennen pallon nostamista sen paikka on merkittävä. Nostettu pallo on asetettava tuloskortin pitemmän sivun (19cm) salliman matkan päähän alkuperäisestä sijaintipaikastaan, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää, ei esteeseen eikä viheriölle. Pelaaja voi asettaa pallonsa vain kerran. Asetettu pallo on pelissä (sääntö 20-4). Jos pallo ei pysy sitä asetettaessa paikallaan, sovelletaan sääntöä 20-3d. Jos asetettu ja paikalleen jäänyt pallo tämän jälkeen liikkuu, ei rangaistusta seuraa. Pallo pelataan uudelta paikaltaan, ellei jokin muu sääntö muuta määrää. Jos pelaaja ei merkitse pallon paikkaa ennen sen nostamista, saa hän lyönnin rangaistuksen. Jos pelaaja siirtää palloa muulla tavalla, esimerkiksi mailan lavalla, hän saa lyönnin rangaistuksen.