Paikallissäännöt

Paikallissäännöt

NIVALAN SEUDUN GOLFIN AINA VOIMASSA OLEVAT PAIKALLISSÄÄNNÖT 5.5.2023 ALKAEN

1 Estealueet (Sääntö 17)

1a) Kun estealue on kiinni ulkorajassa, estealueen raja yhtyy ulkorajan kanssa.

1b) Kun pelaajan pallo on löydetty miltä tahansa kentän ulkorajaan yhtyvältä punaiselta estealueelta tai tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo on päätynyt sinne, ja kohta, josta pallo viimeksi ylitti estealueen rajan, on kentän ulkorajan puolella estealuetta, on pelaajan mahdollisuus käyttää vastakkaisen puolen vapautumista Mallipaikallissäännön B-2.1 mukaan.

Estealueiden pudottamisalueet
Mikäli estealueelle on merkitty pudottamisalue, se on lisävaihtoehto yhden lyönnin rangaistuksella. Pudottamisalue on samalla vapautumisalue. Pudotetun pallon täytyy pudota ja jäädä pudotusalueelle.

2 Epänormaalit kenttäolosuhteet (mukaan lukien kiinteät haitat) (Sääntö 16)

2a) Kunnostettavat alueet

(1) Valkoisella tai sinisellä maalilla tai sinisillä tolpilla ympäröidyt alueet

(2) Tuomarin epänormaaleiksi katsomat vahingoittuneet alueet (esim. työkoneiden, sateen tai kastelun aiheuttamat vahingot)

(3) Sorapäällysteiset pintasalaojat

(4) Mullalla tai hiekalla olevat korjausalueet lyhyeksi leikatulla alueella.

(5) Bunkkereissa olevat veden aiheuttamat syvät valumaurat

(6) Kentällä olevat isot ja kovat muurahaispesät ovat pelaajan valinnan mukaan joko irrallisia luonnonhaittoja, jotka voi poistaa Säännön 15-1 nojalla, tai kunnostettavia alueita, joista saa vapautua Säännön 16-1 nojalla.

2b) Kiinteät haitat

(1) Soralla tai hakkeella päällystetyt tiet ja polut. Yksittäiset kivet ja hakepalat ovat irrallisia luonnonhaittoja.

(2) Mittamerkit pelialueella

(3) Suoja-aidat viheriöiden 9 ja 18 ympärillä ovat kiinteitä haittoja, joista voi vapautua säännön 16.1 nojalla tai ylimääräisenä vaihtoehtona pudottaa alkuperäisen tai muun pallon pudottamisalueelle, jotka sijaitsevat verkkoaitojen laidalla. Pudottamisalue on vapautumisalue Säännön 14.3 mukaisesti.

2c) Maahan painunut pallo

Sääntöä 16.3 muokataan seuraavasti: Vapautuminen ilman rangaistusta ei ole sallittu pallon ollessa maahan painunut bunkkerin maa- tai ruohoseinämään.

2d) Vapautumisen rajoittaminen lyöntiasentoa häiritsevän eläimen kolon osalta

Sääntöä 16.1 muokataan seuraavasti: Haittaamiseksi ei katsota sitä, kun eläimen kolo häiritsee vain pelaajan lyöntiasentoa.

3 Pallo osuu sähköjohtoon
Jos tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pelaajan pallo on osunut sähköjohtoon pelattaessa väylää 4,6 tai 7, lyöntiä ei lasketa . Pelaajan tulee uusia lyönti ilman rangaistusta siitä paikasta mistä edellinen lyönti suoritettiin (ks . Säännöstä 14 .6 kuinka toimia) .

4 Junaradalle nouseminen kielletty pelaajien turvallisuuden takia

RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNTÖJEN RIKKOMISESTA ”YLEINEN RANGAISTUS”
REIKÄPELISSÄ REIÄN MENETYS JA LYÖNTIPELISSÄ KAKSI LYÖNTIÄ

 

TILAPÄISESTI VOIMASSA OLEVAT PAIKALLISSÄÄNNÖT

ILMAISTUSREIÄSTÄ VAPAUTUMINEN VOIMASSA 5.5.2023 TOISTAISEKSI

“Pelaajan pallon ollessa ilmastusreiässä tai koskettaessa sitä:
A) Pallona yleisellä pelialueella .Pelaaja vapautua Säännön16 .1f nojalla . Jos pallo päätyy toiseen ilmastusreikään, voi pelaaja vapautua uudestaan tämän paikallissäännön nojalla.
B) Pallona viheriöllä .Pelaaja voi vapautua Säännön16 .1dnojalla. Mutta haittaamista ei ole, jos ilmastusreikä haittaa ainoastaan pelaajan lyöntiasentoa tai viheriöllä pelaajan pelilinjaa .


SIIRTOSÄÄNTÖ EI OLE VOIMASSA
SIIRTOSÄÄNNÖN VOIMASSAOLO ILMOITETAAN CADDIEMASTERILLA TISKILLÄ TAI KISAINFOSSA, JOS SE ON VOIMASSA

“Pelaajan pallon ollessa yleisen pelialueen osalla, joka on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi, voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta yhden kerran asettamalla alkuperäisen tai muun pallon seuraavanlaiselle vapautumisalueelle:
Vertailupiste:  Alkuperäisen pallon paikka .
Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko:
Tuloskortin päähän  (n. 15cm) vertailupisteestä, mutta seuraavin rajoituksin:
Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset
» Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja
» Täytyy olla yleisellä pelialueella .

Toimiessaan tämän paikallissäännön mukaisesti pelaajan on valittava paikka, johon hän asettaa pallonsa ja toimittava pallon takaisin asettamisessa Säännöissä 14 .2b(2) ja 14 .2e olevien toimintatapojen mukaisesti .